Shaun Toub

Shaun Toub Relationships

Who is Shaun Toub dating?

Shaun Toub is currently in a relationship with Lorena Toub.

Relationships Overview

Shaun Toub has had 1 romantic relationship. The longest relationship is with Lorena Toub.

Dating History

Lorena Toub

Lorena Toub

Shaun Toub is dating Lorena Toub.

Partner Breakdown

AgeHeightWeightOccupationNationalityZodiac Sign
Shaun Toub566' 2''-ActorAmerican-
Lorena Toub------